Разширете пазарното си присъствие – Успеха в други страни

Ситуация 1 Ви е позната със сигурност:
Когато разговаряте с някого, когото познавате от дълго време, вие се разбирате безпроблемно, защото имате еднакви или подобни знания и опит. Допълнителни обяснения не са необходими и недоразуменията са рядкост, защото говорите на един и същ език и сте израснали в една и съща културна среда.

Ситуация 2 Ви е позната може би:
Посещавате Ваш клиент в чужбина и там вероятно ще говорите на английски език, защото той е международно признатия език за комуникация. Според таблото на входа срещата Ви ще се проведе на първия етаж. Сигурни ли сте обаче на кое ниво е първият етаж?
По време на заседания например много хора говорят с помощта на жестове с цел да подчертаят казаното от тях. Разбирате ли правилно какво означават тези жестове? Знаете ли, че в повечето европейски страни хората кимват с глава, когато дават положителен отговор “да”, а поклащането на главата означава отрицание “не”. Знаехте ли досега, че само в България тези два жеста означават точно противоположните неща? 
Предизвикателството:
Ключът към успеха е да разбереш правилно другите!

Нашето предложение:
Запознайте се с културните особености на Вашите потенциални клиенти в чужбина. Проверете например, дали името на даден продукт не значи нещо смешно или обидно в страната, където искате да го представите.
Моделът на Ford “Probe” нямаше особено голям успех в Германия. Colgate искаше да продава пастата за зъби “Cue” във Франция, но не знаеше, че едно порно списание носеше вече същото име.
Ние знаем за всички тези клопки!
Нашият екип е международен. Ние имаме сътрудници в Европа, САЩ, Канада, Азия. Ние искаме да Ви помогнем да избегнете скъпо струващи грешки. Ние съобразяваме предлаганите от нас услуги с Вашите желания и нужди. Сътрудничеството с нас ще Ви донесе
по-големи успехи на международните пазари.
Общуването с различните култури – това е нашата сфера на дейност!

© Copyright CCN - Computer Consult Neiffer GmbH                                              Contact

[CCN - Home] [Unser Angebot] [Seminare] [Ihr Erfolg] [Impressum  /  L.Neiffer] [CCN - English] [CCN - Français] [CCN - Bulgarian] [What we offer] [Seminars] [Your Success] [Lotte Neiffer]