Предлаганите от нас услуги:

Семинари:
-
Въведение и обща информация за въпросната страната
- Поведение на работното място (началство, колеги, клиенти)
- Етикет (напр. поздрав, значението на различни жестове)
- Информация за образователната система, обществения живот и т.н
- Игри на роли
- Език

Локализиране:
Ние приспособяваме Вашата документация и продукти към стандартите на съответния пазар в чужбина.

Преводна дейност:
Ние превеждаме технически текстове и правно обвързващи документи на желания от Вас език.

Устен превод:
Ние Ви придружаваме, когато общувате с хора от други националности.

CCN - Общаинформация
- Езиците, културите, компютрите – това е нашата сфера на дейност
- Ние Ви помагаме да общувате по-ефективнo с Вашите партньори в чужбина
- Ние превеждаме Вашите Software- и Hardwarе-документи на разбираем за
  крайния потребител език
- Ние тестваме употребата на преведени програми
- Ние изготвяме технически документации на много езици
- Ние превеждаме устно симултанно и конзекутивно 
- Ние работим за съдилища, адвокати и икономически експерти
- Ние Ви информираме за културните различия
- Ние поемаме мениджмънта на преводаческия процес вав Вашата фирма
- Ние работим на международно ниво.

© Copyright CCN - Computer Consult Neiffer GmbH                         Contact

 

[CCN - Home] [Unser Angebot] [Seminare] [Ihr Erfolg] [Impressum  /  L.Neiffer] [CCN - English] [CCN - Français] [CCN - Bulgarian] [What we offer] [Seminars] [Your Success] [Lotte Neiffer]