Какво е значението на интеркултурната комуникация за успеха на Вашия бизнес в чужбина?

В бизнеса ние разчитаме най-вече на устния и писмения контакт. Но в някои случаи информацията, предадена невербално, също може да е от голямо значение. (Знаете ли например какво означава жеста “О”, формиран с помощта на палеца и показалеца? В Италия този жест има негативно значение и се възприема като оскърбление.)

Един друг пример от реалния живот е историята за провала на една рекламна кампания. Преди известно време една средно голяма американска компания решила да започне търговска дейност в Европа. Те установили главната си квартира в Лондон. От там смятали, че ще завладеят континента. Не се опитали обаче да се запознаят с местните обичаи в Германия и решили да провеждат сутрешните си заседания там в 7.00 часа. Те също така били убедени, че всеки европеец знае и разбира английски език.

Търговските представители на фирмата, трима американци, посещавали направо потенциалните си клиенти, без предварително да уговорят среща и настоявали веднага да се срещнат с директора на фирмата. Те се обръщали към хората на малко име. Друга тяхна грешка била стилът им на обличане. В петък например те били облечени с дънки и спортни блузи по време на посещенията си на потенциалните клиенти.

За тяхно голямо смайване и разочарование сутрешните заседания нямали голям успех. Хората не били особено заинтригувани от техните спонтанни посещения. А и фактът, че говорили единствено на родния си английски език, а не на местния за страната, също не им спечелил големи симпатии сред техните клиенти. След известно време компанията решила да се оттегли от Европа.

Нека разгледаме друг пример. Всеки път, когато се представя нов модел кола, трябва да се измисли съответно подходящо име. Ford например решили да нарекат един от своите модели “Probe”. Този модел обаче не се продавал добре в Германия. Защо ли? Защото тази дума означава на немски език “тест” или “нещо, което все още не е завършено”, а дори и “проба, мостра”. “Nova” е друго име на кола, която също нямаше голям успех в испано-говорящите страни. No va именно означава на испански “не става”.

За да има успех Вашият бизнес, трябва да знаете, с кого търгувате. Освен това трябва да сте запознати с културните особености на съответната страна. Не е необходимо перфектно да знаете въпросния чужд език, но владеенето на поне няколко думи е признак за уважение. (Според последни проучвания само един от трима европейци знаее английски език. И само един от десет говори повече от един чужд език.)

Необходимо условие за успеха на Вашия бизнес е и доброто познаване на пазара и потенциалните потребителски групи в съответната страна. Когато търгувате с хора от други националности трябва да вземете под внимание и много други неща. Запознати ли сте с със социалните структури в страната, където искате да извършвате търговска дейност? Те може да са различни от тези, с които Вие сте свикнали.

Тук идваме на помощ ние от CCN. Ние познаваме различните нации и техните културни особености. Вие ни казвате къде искате да започнете търговска дейност и ние Ви помагаме да изградите основите на бизнеса си там.

За щастие (или не) при нас няма точни правила. Обучението на Вашите служители ще протече в зависимост единствено от индивидуалните Ви изисквания. За някои един кратък семинар би бил достатъчен. Например той може да съдържа теми като “Как да се обръщаме към хората в съответната страна?” и “Показател за съгласие ли е една усмивка?”. Но в други случаи може да се наложи семинарът да бъде много по-подробен и да обхваща теми като “Правните стандартите, на които трябва да отговатя предлагания от вас продукт в чужбина.”

Начинът на поведение в обществото е друг важен въпрос. Различни ли са нормите на поведение в страната, където искате да разширите бизнеса си? Вероятно да!

Разбира се поверителността е част от корпоративната етика на CCN. Нашите сътрудници имат голям опит, добит от първа ръка чрез пребиваването и работата в различни страни.

Изградената от CCN мрежа през последните 20 години включва повече от 100 преводачи и инструктори.

Ние предлагаме и услугата “отстраняване на грешки на място” (local trouble-shooting). Сътрудници на CCN например в Германия или Съединените щати могат да анализират и отстранят на място възникнал проблем. Те са запознати добре с местните обичаи от тази и другата страна на Атлантика. Нашите служители Ви докладват там, където Вие желаете.

© Copyright CCN - Computer Consult Neiffer GmbH                                                  Contact 

[CCN - Home] [Unser Angebot] [Seminare] [Ihr Erfolg] [Impressum  /  L.Neiffer] [CCN - English] [CCN - Français] [CCN - Bulgarian] [What we offer] [Seminars] [Your Success] [Lotte Neiffer]