Welcome

Bienvenido

BEM-VINDO

Benvenuti

Добре дошли

Bienvenue

Willkommen

Welcom

Välkommen

Комуникация

Преводна дейност

Ние обучаваме Вашите служители и ръководни кадри как да общуват по- ефективно с хора от други култури.

Ние превеждаме Вашата документация (напр. IT, машиностроене, фармакология, медицина, маркетинг,

Процесът на глобализация е в пълен ход и въпреки широката употреба на електронната поща и видеоконференциите, живият контакт между хората играе все по-голяма роля за успеха на Вашия бизнес.

право). Много от нашите преводачи са оторизирани. Всички преводачи превеждат само на родния си език.

Устен превод

Локализиране

Ние превеждаме симултанно и конзекутивно по време на всякакъв вид мероприятия. Извършваме преводи

на всички европейски езици, руски, японски език и т.н. За CCN работят устни оторизирани преводачи, които превеждат и в съдебната зала.

Ние локализираме всякакъв вид Software, рекламни текстове, както и интернет страници. Съдържащата се в

тях информация бива пригодена към стандатрите на съответния пазар в чужбина.

© Copyright CCN - Computer Consult Neiffer GmbH                                        Contact 

[CCN - Home] [Unser Angebot] [Seminare] [Ihr Erfolg] [Impressum  /  L.Neiffer] [CCN - English] [CCN - Français] [CCN - Bulgarian] [What we offer] [Seminars] [Your Success] [Lotte Neiffer]